PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Syslog Center – windows monitor server daemon

3,545,000 VNĐ

Phần mềm quản lý mạng cho các thông báo nhật ký hệ thống cung cấp khả năng lọc và báo cáo tương quan thời gian thực bao gồm chuyển tiếp e-mail và thực thi lệnh.