PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

TMPGEnc MPEG Smart Renderer

1,986,000 VNĐ

TMPGEnc MPEG Smart Renderer là phần mềm chỉnh sửa video với các khả năng đặc biệt để hợp nhất, chia tách và cắt-chỉnh sửa MPEG video không bằng lại toàn bộ mã hóa (nén) các đầu ra như các phần mềm biên tập điển hình.

TMPGEnc MPEG Smart Renderer là phần mềm chỉnh sửa video với các khả năng đặc biệt để hợp nhất, chia tách và cắt-chỉnh sửa MPEG video không bằng lại toàn bộ mã hóa (nén) các đầu ra như các phần mềm biên tập điển hình.