PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ToolBook Assistant v8.6

89,568,000 VNĐ

Các chuyên gia về chủ đề phi kỹ thuật và quản lý ngành kinh doanh có thể nhanh chóng tạo ra các chương trình học trực tuyến. Các tính năng như môi trường kéo và thả loại bỏ nhu cầu lập trình và cho phép tạo nội dung trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng.