PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ToolBook Instructor

50,858,000 VNĐ

ToolBook Instructor là một chương trình để tạo nội dung tương tác, câu đố, đánh giá và mô phỏng. Bằng cách sử dụng ToolBook, bạn sẽ có thể tạo các trình hướng dẫn học tập có thể được sử dụng dưới bất kỳ hệ điều hành, trình duyệt web, điện thoại di động và thiết bị nào. Bạn có thể làm điều này bởi vì kết quả cuối cùng sẽ được triển khai trong DHTML, một định dạng có thể được đọc bởi hầu hết các hệ điều hành. Vì chương trình bao gồm các mẫu được chuẩn bị để hiển thị trên iPhone, bạn thậm chí có thể tạo sách để xem trên các điện thoại di động đó.