PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Visual Paradigm Enterprise

55,813,950 

Visual Paradigm Enterprise là giải pháp toàn diện cho những người hay yêu cầu các công cụ xây dụng sơ đồ UML tiên tiến và các tính năng lập trình cơ bản. Chương trình sẽ giúp người dùng thiết kế các sơ đồ khác nhau cho doanh nghiệp của họ, với các thông số kỹ thuật trên mỗi sản phẩm có thể tùy chỉnh các công cụ tạo cơ sở dữ liệu (database).​

Visual Paradigm Enterprise là giải pháp toàn diện cho những người hay yêu cầu các công cụ xây dụng sơ đồ UML tiên tiến và các tính năng lập trình cơ bản. Chương trình sẽ giúp người dùng thiết kế các sơ đồ khác nhau cho doanh nghiệp của họ, với các thông số kỹ thuật trên mỗi sản phẩm có thể tùy chỉnh các công cụ tạo cơ sở dữ liệu (database).​