PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Để tải UltraViewer, bạn có thể truy cập trang web của UltraVNC. Trang web này cung cấp các phiên bản UltraViewer cho Windows, macOS, Linux, và Android.

Để tải UltraViewer cho Windows, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web của UltraVNC.
 2. Nhấp vào nút “Tải xuống UltraViewer”.
 3. Chọn phiên bản UltraViewer mà bạn muốn tải xuống.
 4. Nhấp vào nút “Tải xuống”.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy tệp cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Để tải UltraViewer cho macOS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web của UltraVNC.
 2. Nhấp vào nút “Tải xuống UltraViewer”.
 3. Chọn phiên bản UltraViewer mà bạn muốn tải xuống.
 4. Nhấp vào nút “Tải xuống”.

ultraviewer-2

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở tệp cài đặt.

Để tải UltraViewer cho Linux, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web của UltraVNC.
 2. Nhấp vào nút “Tải xuống UltraViewer”.
 3. Chọn phiên bản UltraViewer mà bạn muốn tải xuống.
 4. Nhấp vào nút “Tải xuống”.

teamviewer và ultraviewer

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp đã tải xuống.

Để tải UltraViewer cho Android, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Google Play Store.
 2. Tìm kiếm “UltraViewer”.
 3. Nhấp vào nút “Cài đặt”.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy mở ứng dụng UltraViewer.

Khi bạn đã cài đặt UltraViewer, bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm này để điều khiển máy tính từ xa.