PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Acronis Backup – Office 365 (5 seats -1 year)

9,046,510 VNĐ

Acronis Backup – Office 365 cung cấp khả năng sao lưu bổ sung bằng cách cho phép bảo vệ các khối lượng công việc trên đám mây với Acronis Backup, cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ dữ liệu được bảo vệ và cho phép chúng giữ nó tại địa phương hoặc trong đám mây để truy cập hoặc lưu trữ lâu dài.

[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Acronis Backup - Office 365 cung cấp khả năng sao lưu bổ sung bằng cách cho phép bảo vệ các khối lượng công việc trên đám mây với Acronis Backup, cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ dữ liệu được bảo vệ và cho phép chúng giữ nó tại địa phương hoặc trong đám mây để truy cập hoặc lưu trữ lâu dài.

[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Acronis Backup – Office 365 (5 seats -1 year)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *