PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

DevComponents DotNetBar for WPF

7,062,000 VNĐ

DevComponents DotNetBar cho Windows Presentation Foundation là thành phần WPF bản địa 100% để tạo các ứng dụng Windows Presentation Foundation chuyên nghiệp. Nó bao gồm Wpf-Ribbon một điều khiển Ribbon kiểu Office 2007 và Wpf-Dock một điều khiển Docking đầy đủ tính năng với các hướng dẫn lắp ghép tài liệu và Diamond.

DevComponents DotNetBar cho Windows Forms là hộp công cụ gồm hơn 50 thành phần tuyệt đẹp giúp bạn tạo giao diện người dùng chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Trong số nhiều điều khiển, nó bao gồm các menu và thanh công cụ kiểu Office 2010 Ribbon, Office 2007, 2003 và VS.NET 2005, điều khiển bảng đa chức năng, điều khiển Docking, Ngăn điều hướng và nhiều, nhiều hơn nữa ...