PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

DiskBoss Ultimate

3,664,000 VNĐ

DiskBoss là giải pháp quản lý dữ liệu dựa trên nguyên tắc tự động cho phép người sử dụng phân tích ổ đĩa, thư mục và network share, phân loại và lập danh mục cho tập tin, tìm kiếm và dọn dẹp tập tin trùng nhau, thực hiện các thao tác quản lý tập tin tự động hóa dựa trên quy tắc và chính xách được xác định sẵn, đồng bộ ổ đĩa, thư mục và network share, thực hiện thao tác xóa dữ liệu an toàn theo số lượng lớn, nhận diện những thay đổi ngoài ý muốn trong tập tin và thư mục,…

DiskBoss là giải pháp quản lý dữ liệu dựa trên nguyên tắc tự động cho phép người sử dụng phân tích ổ đĩa, thư mục và network share, phân loại và lập danh mục cho tập tin, tìm kiếm và dọn dẹp tập tin trùng nhau, thực hiện các thao tác quản lý tập tin tự động hóa dựa trên quy tắc và chính xách được xác định sẵn, đồng bộ ổ đĩa, thư mục và network share, thực hiện thao tác xóa dữ liệu an toàn theo số lượng lớn, nhận diện những thay đổi ngoài ý muốn trong tập tin và thư mục,…