PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Red Hat AMQ

334,883,720 VNĐ

Một nền tảng nhắn tin hiệu suất cao, linh hoạt, cung cấp thông tin đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần một cách để tích hợp các ứng dụng và dữ liệu trải rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn. Red Hat® AMQ, dựa trên dự án nguồn mở Apache ActiveMQ là một nền tảng nhắn tin hiệu suất cao, linh hoạt, cung cấp thông tin một cách đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực. Red Hat AMQ cho Nền tảng container OpenShift® mở rộng các khả năng này cho giải pháp Nền tảng dịch vụ (PaaS) của chúng tôi, Red Hat OpenShift, cho các dịch vụ nhắn tin trên đám mây.

SKU: MW2315603 Categories: ,

Một nền tảng nhắn tin hiệu suất cao, linh hoạt, cung cấp thông tin đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần một cách để tích hợp các ứng dụng và dữ liệu trải rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn. Red Hat® AMQ, dựa trên dự án nguồn mở Apache ActiveMQ là một nền tảng nhắn tin hiệu suất cao, linh hoạt, cung cấp thông tin một cách đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực. Red Hat AMQ cho Nền tảng container OpenShift® mở rộng các khả năng này cho giải pháp Nền tảng dịch vụ (PaaS) của chúng tôi, Red Hat OpenShift, cho các dịch vụ nhắn tin trên đám mây.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Red Hat AMQ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *