PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SQL Server Enterprise 2019

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

Microsoft SQL Server 2019 là một nền tảng thông tin sẵn sàng cho đám mây, sẽ giúp các tổ chức mở khóa những hiểu biết đột phá trong toàn tổ chức và nhanh chóng xây dựng các giải pháp để mở rộng dữ liệu trên cơ sở và đám mây công cộng, được hỗ trợ bởi sự tự tin quan trọng của sứ mệnh.

SQL Server 2019 cung cấp hiệu suất, bảo mật và thông minh hàng đầu trong ngành trên tất cả dữ liệu của bạn, có cấu trúc và không có cấu trúc.