PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Veritas 360 Data Management Suite

VNĐ

Veritas 360 Data Management Suite là giải pháp quản lý dữ liệu đa đám mây toàn diện nhất trong ngành, Bộ quản lý dữ liệu 360 kết hợp bảo vệ dữ liệu với khả năng hiển thị toàn cầu, tuân thủ quy định, liên tục kinh doanh, di động khối lượng công việc và tối ưu hóa lưu trữ. Suite có sẵn trong một số phiên bản dễ cấu hình, bảo trì và nâng cấp.

Description

Veritas 360 Data Management Suite là giải pháp quản lý dữ liệu đa đám mây toàn diện nhất trong ngành, Bộ quản lý dữ liệu 360 kết hợp bảo vệ dữ liệu với khả năng hiển thị toàn cầu, tuân thủ quy định, liên tục kinh doanh, di động khối lượng công việc và tối ưu hóa lưu trữ. Suite có sẵn trong một số phiên bản dễ cấu hình, bảo trì và nâng cấp.