PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh viễn.
Giấy phép School Site cho phép giáo viên và học sinh sử dụng sản phẩm Yenka trên tất cả các máy tính tại một site. Nếu trường học của bạn có hơn 2000 sinh viên, hoặc bạn muốn sử dụng theo hình thức giảng dạy từ xa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.