PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SDL Trados Studio – Starter

12,187,000 

SDL Trados Studio giúp dịch nhanh hơn và thông minh hơn trong khi trình bày một thương hiệu thống nhất trên toàn thế giới. SDL Trados Studio là môi trường dịch thuật hoàn chỉnh cho các chuyên gia ngôn ngữ muốn chỉnh sửa, xem xét và quản lý các dự án dịch thuật cũng như thuật ngữ của công ty. Cung cấp nội dung địa phương đẳng cấp thế giới để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và bán hàng toàn cầu của bạn với phần mềm được tin cậy bởi hơn 250.000 chuyên gia dịch thuật trên toàn thế giới.

SDL Trados Studio giúp dịch nhanh hơn và thông minh hơn trong khi trình bày một thương hiệu thống nhất trên toàn thế giới. SDL Trados Studio là môi trường dịch thuật hoàn chỉnh cho các chuyên gia ngôn ngữ muốn chỉnh sửa, xem xét và quản lý các dự án dịch thuật cũng như thuật ngữ của công ty. Cung cấp nội dung địa phương đẳng cấp thế giới để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và bán hàng toàn cầu của bạn với phần mềm được tin cậy bởi hơn 250.000 chuyên gia dịch thuật trên toàn thế giới.

zalo-icon
phone-icon
facebook-icon